Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Osobní
Truck Bus Agro

Hunter ProAlign

4. Předejte vytištěný protokol zákazníkovi

3. Proveďte požadované změny nastavení geometrie na vozidle

Sledujte pokyny na obrazovce
Vytiskněte protokol pro zákazníka s hodnotami před a po nastavení

2. Měření

Instalujte měřící terče
Měřte
Na monitoru vidíte aktuální stav geometrie vozidla

1. Vyberte vozidlo v software

Vyhodnocovací jednotka PA260E pro mobilní provedení geometrie

Vyhodnocovací jednotka PA220E

Vyhodnocovací jednotka PA210E

Kamery zavěšené na stěně nebo ze stropu HS222WMAE

Mobilní provedení HS222CMAE (pouze s vyhodnocovací jednotkou PA260E)

Kamery posuvné na sloupu HS222MLAE

Kamery na sloupu HS222FCAE

Moskevská 1569/65b areál Narex, 101 00 Praha 10
Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334
E-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz